visual

Arnhem

In Nederland rijden momenteel alleen in Arnhem nog trolleybussen. Vanaf 1928 zag je deze bussen voor het eerst in de stad Groningen. In 1952 reden ze ook in Nijmegen. In Belgie zag je ze rond 1930 ook in verschillende steden.

Trolleybus-folder

Er is ook een folder verkrijgbaar over de trolleybus. Met mooie parallellen tussen het functioneren van een trolleybus en het leven van een christen en zijn contact met boven. Kijk daarvoor in de webshop: www.erismeer.nl

Vervuiling

Vervuiling van de natuur
Veel bussen rijden op diesel. Een dieselmotor maakt lawaai en vervuilt het milieu met schadelijke uitlaatgassen en vieze rook en roetdeeltjes. Bussen bederven de natuur en ze maken herrie. Het verkeer is een oorzaak van slechte luchtkwaliteit, waardoor ieder jaar 5000 mensen in Nederland overlijden.

Verspreiding
Giftige stoffen zijn het meest schadelijk als zij de kans krijgen zich over een groot gebied te verspreiden.
gif

Als deze stoffen terecht zijn gekomen in lucht, water of bodem is het lastig schoon te maken.

Preventie
De beste manier om de verspreiding van schadelijke stoffen tegen te gaan, is te voorkomen dat zij vrijkomen.
Een trolleybus heeft geen brandstof bij zich. Er komen geen schadelijke gassen vrij, en de trolleybus maakt weinig lawaai en heeft een langere levensduur.

Groene stroom
Bij een trolleybus is er geen sprake van verspreiding van afvalstoffen. De bus krijgt stroom van de centrale. En als we groene stroom gebruiken, bijvoorbeeld via windmolens, dan is er geen vervuiling van de natuur.
 
 
In het begin
De aarde, dieren, planten en mensen... alles is door God gemaakt. In het allereerste begin was alles perfect, niets ging fout, niemand ging dood. God heeft de mens een vrije wil gegeven. Wij kozen ervoor om onze eigen weg te gaan los van God. Daarmee kwam een einde aan de volmaaktheid op aarde. Wij verbraken het contact met boven.

Gif in je leven
We gingen dit probleem zelf oplossen, zonder contact met boven te zoeken.
gif

Het lijkt er op dat wij aan de binnenkant giftig zijn geworden. Wij zitten vol gemene dingen.

Geestelijke vervuiling
Je ziet het om je heen: we doen foute dingen voor onszelf of onze omgeving: vernielen, liegen, bedriegen, stelen, moorden...
Ruzie, eenzaamheid, ziekte en de dood zijn de gevolgen. We leven gescheiden van God. Jaarlijks sterven duizenden mensen door de gevolgen van deze geestelijke vervuiling. De Bijbel noemt deze vervuiling: zonde.

Verspreiding
Zonden zijn schadelijk voor je leven en ze verspreiden zich snel. Zonden die terecht zijn gekomen in je leven en je omgeving zijn erg moeilijk op te ruimen.

Dubbele bodem

Deze site heeft een dubbele bodem. Je leest hier een beetje over trolleybussen en je kunt iets leren over het leven met God. Over het contact met 'boven'.

Instructieboek

Zorg dat je contact krijgt met God. Maak de verbinding! God heeft zijn gedachten in een boek laten schrijven: de Bijbel. Daar kun je zwart op wit lezen wat Hij tegen je zegt. Lees het instructieboek van God. Daarin staat alles wat je nodig hebt.

Contact

Bovenleiding
Iedere nieuwe trolleybus die uit de fabriek komt, kan niet zomaar vanzelf rijden. Hij wordt naar een gebied met bovenleidingen gebracht, en via een trolley (de verbindingsbeugel) wordt de motor van de bus in contact gebracht met de bovenleiding.

Kracht, licht, warmte
Zodra er contact is, gaat de motor draaien en kan de bus bewegen, is er kracht en licht en warmte en kan hij bewegen zonder rails en zonder brandstoftank.
gif

Stroomdraden
Een trolleybus is een gewone autobus die wordt aangedreven door een elektromotor. De benodigde elektrische energie wordt aangevoerd door twee boven het wegdek gespannen stroomdraden.
Vervoer
Een trolleybus kan alleen rijden als er contact is met de bovenleiding. Als er geen contact is, stopt de bus en is het niet bruikbaar voor vervoer.
 
 
Contact verstoord
Geen mens kan zomaar van nature met God in contact komen. De verbinding is nog verstoort. Ieder mens gaat z'n eigen weg en is afgedwaald van de bovenleiding. Als er geen verbinding met boven is, is er stilstand en missen we ons doel.

Gods trolley
We hebben een trolley nodig. De trolley van God is het kruis van Jezus. Hij loste het probleem van onze zonden op. Het kruis verbindt de mens met God. Jezus maakt voor ons verbinding met de hemel.
gif

Omkeren
De mens moet zich omkeren en teruggaan en tegen God zeggen (bidden) dat hij fout zat en hulp nodig heeft. God geeft ons een trolley: het kruis van Jezus. Daarmee kunnen we weer contact maken met boven. Dan kun je praten met God: bidden en luisteren naar zijn Woorden:
lezen in de Bijbel.

Echt leven
En dan is er voor die mens kracht en licht en warmte en vrijheid. Dan kan hij pas echt bewegen, dan heeft hij een doel. Een mens komt pas echt tot leven als er contact is met boven, met God.

Beweging

Rijden
Zodra er contact is met de bovenleiding, komt er beweging, kan de electromotor draaien en de bus rijden. Er komt kracht in de motor, de lichten in de bus kunnen branden en de verwarming kan aan.

Elektrificatie
Elektrificatie is het voorzien van een trolleybus van continue elektrische stroom via een bovenleiding. Een trolleybus heeft veel energie nodig om in beweging te komen: 600 of 750 volt gelijkspanning.
gif

Snel en sterk
De motor van een trolleybus is heel krachtig. De bus kan razendsnel optrekken en heeft een goed klimvermogen op hellingen en de motor heeft een langere levensduur en minder last van slijtage.
Eindeloos
De trolleybus kan de hele dag eindeloos doorrijden, er hoeft namelijk nooit getankt te worden. Zolang er contact blijft met boven, blijft de bus in beweging.
 
 
Warm van binnen
Zodra een mens in contact komt met boven, met God, gaat er iets moois gebeuren. Er komt kracht in je leven, het licht gaat schijnen in het donker en je wordt warm van binnen.

Voortdurend
God werkt in ons via de bovenleiding door de kracht van de Heilige Geest. Als wij steeds in verbinding blijven met boven, kan Zijn energie en voeding door ons leven stromen. En Gods kracht is enorm.
gif

Geestelijke kracht
God heeft ons gemaakt, Hij weet precies hoe we het beste kunnen leven. Als we Hem de ruimte geven, ontdekken we dat ons leven kracht krijgt. God geeft ons instructies over dit leven in de Bijbel. Daarin kunnen we lezen hoe we in beweging blijven.
Eeuwig leven
God geeft ons eeuwig leven. Dat betekent dat het altijd door gaat, ook na onze dood. We blijven met Hem in contact in de hemel.

Speelruimte

Uitwijken
Een tram of een trein zijn gebonden aan rails, hun route staat vast, er is geen centimeter speelruimte. Een trolleybus is niet aan rails gebonden. Dat geeft de chauffeur van de bus grote vrijheid. Dat is in het stadsverkeer een groot voordeel.

Obstakels
Een trolleybus kan uitwijken voor obstakels op de straatweg. De bus kan makkelijk invoegen tussen het andere verkeer. De bus is wendbaar en kan snel op situaties in het verkeer inspelen.
gif

Beperkt
Natuurlijk wordt die bewegingsvrijheid (ca. 4 meter) enigszins beperkt door de ruimte die bovenleiding en de trolley hem geven. En een trolleybus kan alleen rijden in een gebied met bovenleidingen.
Zonder rails
De trolleybus rijdt zonder rails en zonder brandstoftank. Geen rails die een belemmering zijn voor echte vrijheid. Geen brandstoftank die hem voor bepaalde tijd onafhankelijk maakt.
 
 
Gebonden
Een mens zonder God heeft geen ruimte om echt te leven. Hij zit vast aan zonden. Soms gebonden door verslaving: alcohol, drugs, seks, tabak, geld, enz. Of gebonden door de duivel, Gods tegenstander. Velen leven in een kramp, sommigen zijn ontspoord.

Nieuw leven
Als een mens verbinding maakt met God worden zijn zonden afgewassen. Hij krijgt een nieuw leven. Er valt een last van hem af. Er komt ruimte. Niet alle obstakels zijn weg.
gif

Maar met Gods kracht hoeft hij niet meer vast te lopen.

Uitwijken
Een christen leert uitwijken voor zonden op de weg van het leven. Hij kan op een nieuwe manier omgaan met de situaties waarin hij terecht komt.
Beperkt
Natuurlijk wordt die bewegingsvrijheid beperkt door de ruimte die God hem geeft. En een christen kan alleen leven in een omgeving waar God is. Er zijn terreinen waar een christen niet kan leven, waar het contact met God verbroken wordt.

Foute weg

Verkeerde straat
De bus is vrij om zijn route te rijden, maar niet vrij om elke willekeurige zijstraat in te slaan. Als de chauffeur een weg in gaat zonder bovenleiding, dan stopt de bus. De route loopt dood.

Ontsporingen
De bus kan in het verkeer ook van de bovenleiding afraken, als hij net te ver wil uitwijken. Vaak zie je dan flitsen of vonken. En ook al is het maar heel eventjes, zodra de trolley geen contact meer kan maken met de bovenleiding, staat de bus stil.
gif

Vrachtwagens
Soms zijn het andere weggebruikers, bijvoorbeeld grote vrachtwagens of kraanwagens, die de bovenleiding beschadigen.
Altijd terug
Er is altijd een weg terug. De fout moet worden hersteld. De bus moet teruggebracht worden naar de bovenleiding. Het contact moet opnieuw gemaakt worden. Soms moeten er deskundigen bij komen om de schade te herstellen. Zodra het contact met de bovenleiding hersteld is, komt de bus weer in beweging.
 
 
Verkeerde weg
Een christen is vrij om te kiezen in het leven, maar niet vrij om elke willekeurige weg in te slaan. Als een christen een weg in gaat zonder God, een weg van zonden, dan verstoort dat het nieuwe leven. De route loopt dood het contact met God is verbroken.

Te ver uitwijken
Een christen kan in het leven van de God afraken, als hij net te ver wil uitwijken. En ook al is het maar heel eventjes, maar het contact is weg. De verbinding met God is dan tijdelijk verstoord.
gif

Je kunt in je gebed niet meer vrij met God praten.

Andere mensen
Soms zijn het andere mensen die tussen God en ons in gaan staan. De duivel kan je ook van God aftrekken en de verbinding beschadiging.
Altijd terug
Er is altijd een weg terug. De fout kan worden hersteld. Je moet zelf je zonden tegen God zeggen. God vergeeft altijd als jij bij Hem terugkomt. En dan komt je nieuwe leven weer in beweging. Zorg ervoor dat je iedere dag contact houdt met boven: praat met God: bidden en luister naar zijn Woorden: lees in de Bijbel.

Aggregaat

Aggregaat
Er zijn trolleybussen met een ingebouwd aggregaat of accusysteem. Als de bus van de route is afgeweken, of de verbinding is verbroken, dan kan de chauffeur toch nog op eigen kracht een klein stukje verder rijden. Het aggregaat levert dan de electriciteit om de motor van de bus in beweging te brengen.
gif

Hulpmotor
Er zijn trolleybussen met een ingebouwde dieselmotor. Zij kunnen ook op eigen kracht rijden, zelfs ver van het netwerk van bovenleidingen. De dieselmoter kan een aggregaat aansturen en zo electriciteit produceren.
Milieuvervuiling
Bij het gebruik van het aggregaat of de hulpmotor ontstaan er meteen ook schadelijke afvalgassen, roetdeeltjes en rook. Er wordt veel meer herrie gemaakt en de bus is afhankelijk van brandstof. Zodra de diesel op is, staat de bus alsnog stil.
 
 
Eigen kracht
Christenen proberen soms eventjes zonder God te leven, We willen soms even onafhankelijk zijn, en een eigen route kiezen. We denken dat we God niet nodig hebben voor ieder onderdeel van het leven. We denken dat we sommige dingen zelf wel kunnen oplossen, in eigen kracht.

Verdwalen
Soms dwalen we daarmee ver van God af. Soms verdwalen we daardoor in het leven. Alles wat we zelf bedenken zonder God, is tijdelijk en schadelijk.
gif

Schadelijk
Als je als christen op eigen kracht verder gaat, zonder God, krijg je te maken met dingen die niet van God zijn. Er komt zonde in je leven. Je merkt dat het leven zonder God schadelijk is.
Speciaal doel
Een trolleybus is speciaal gemaakt om in contact met de bovenleiding te rijden. Een mens is speciaal gemaakt om voortdurend contact met God te hebben. Dan alleen komt hij tot z'n recht. Dan pas heeft het leven zin.

Foto's

 
 

Reageer

Reageer

Dhr. Mevr.
Beveiligingscode:   8102 →
Versturen